قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / زیست

زیست

پاورپوینت درمورد زنگ علوم و هوای سالم

پاورپوینت درمورد زنگ علوم و هوای سالم پاورپوینت درمورد زنگ علوم و هوای سالم مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد زنگ علوم و هوای سالم قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰ محتویات چگونگی تهیه ی گزارش از یک بازدید و ارائه ی آن به کلاس مشاهده ی دقیق و یادداشت برداری …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت زندگی مورچه ها

پاورپوینت زندگی مورچه ها پاورپوینت زندگی مورچه ها این فایل حاوی ۲۳ اسلاید درباره زندگی مورچه ها می باشد محتوای فایل شامل: عناوین: ساختمان مورفولوژیکی مورچه وسیله نطق مورچه غذای مورچه راز خواب مورچه انواع مورچه چرخه زندگی مورچه درسهایی اخلاقی از زندگی مورچه فلسفه زندگی مورچه قسمتی از فایل: …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت انواع بافت های جانوری

پاورپوینت انواع بافت های جانوری پاورپوینت انواع بافت های جانوری این فایل حاوی۷ اسلاید درباره انواع بافت های جانوری می باشد.. قسمتی از فایل: بافت­های اصلی مهره­ داران : پوششی : یکی از ساده­ترین بافت­های جانوری است که سطح بدن و سطوح داخلی ، حفره­ها و مجاری درون بدن مثل …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درمورد فصل یازدهم سلول و سازمان بندی آن(علوم هفتم)

پاورپوینت درمورد فصل یازدهم سلول و سازمان بندی آن(علوم هفتم) پاورپوینت درمورد فصل یازدهم سلول و سازمان بندی آن(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد فصل یازدهم سلول و سازمان بندی آن(علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۲ سلول واحد سازنده ی موجودات زنده است. غشا:لایه ایست که اطراف …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل پانزدهم تبادل با محیط(علوم هفتم)

پاورپوینت فصل پانزدهم تبادل با محیط(علوم هفتم) پاورپوینت فصل پانزدهم تبادل با محیط(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت فصل پانزدهم تبادل با محیط(علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۴ دستگاه تنفس: این دستگاه از مجاری تنفسی و شش ها تشکیل شده است. هوا از طریق بینی وارد حنجره شده …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل چهاردهم گردش مواد(علوم هفتم)

پاورپوینت فصل چهاردهم گردش مواد(علوم هفتم) پاورپوینت فصل چهاردهم گردش مواد(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت فصل چهاردهم گردش مواد(علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:۱۴ vقلب به عنوان تلمبه یا پمپاژ کننده نیزمطرح می شود با آوردن گوشی پزشکی به کلاس و گوش کردن به صدای قلب می توان …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم)

پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم) پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:۶ این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم)

پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم) پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:۱۶ فضا نوردان هنگام مشاهده ی سیاره ی زمین از فاصله های دورنام سیاره ی آبی به آن داده …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت از معدن تا خانه (علوم هفتم)

پاورپوینت از معدن تا خانه (علوم هفتم) پاورپوینت از معدن تا خانه (علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت از معدن تا خانه (علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۱ ماده ی اولیه ی مورد نیاز برای تهیه ی بسیاری از مواد و وسایل ، از معدن به دست می …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم)

پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) قالب بندی : پاورپوینت تعداد اسلاید:۱۵ طبیعت منبع مواد است برخی مواد که در زندگی روزمره به آن ها نیاز داریم در طبیعت پیدا می شوند اما بیش تر مواد مورد نیاز …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درمورد ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ(علوم هفتم)

پاورپوینت درمورد ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ(علوم هفتم) پاورپوینت درمورد ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ(علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۹ vﻣﻮادی ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟ دو دﺳﺘﻪ ؛ اﻟﻒ ) ﻣﻮادی …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم)

پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم) پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۷ آب در طبیعت به سه حالت جامد و مایع و بخار وجود دارد ویژگی های هر یک از این سه حالت متمایز است آب در حالت …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎیﻣﻮاد(علوم هفتم)

پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎیﻣﻮاد(علوم هفتم) پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎیﻣﻮاد(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎیﻣﻮاد(علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۲ ﻣﺎدهﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪﺗﻤﺎمﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽﮐﻪدراﻃﺮافﻣﺎوﺟﻮدداردوﯾﺎﻫﺮﭼﯿﺰیﮐﻪﺟﺮم وﺣﺠﻢداردﻣﺎدهﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺜﻞﮔﭻ،ﭼﻮب،ﻓﻠﺰ،ﺷﯿﺸﻪ،ﭼﺮم،اﻧﻮاعﺧﻮراﮐﯽﻫﺎو … ﻧﮑﺘﻪ : ﻫﺮروزﺑﺎﻣﻮادﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢﮐﻪﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻔﯽدرزﻧﺪﮔﯽروزاﻧﻪاﻋﻢازﮐﺸﺎورزی،داروﺳﺎزیﺻﻨﺎﯾﻊدﯾﮕﺮدارﻧﺪ . این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)

پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم) پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۷ نکته : آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮای اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مبحث از معدن تا خانه (علوم هفتم)

پاورپوینت مبحث از معدن تا خانه (علوم هفتم) پاورپوینت مبحث از معدن تا خانه (علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مبحث از معدن تا خانه (علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۳ نکته : ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم)

پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم) پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰ آب در طبیعت به هر سه شکل ماده(مایع . جامد. گاز) دیده می شود. آب کره: مجموعه آب های موجود در طبیعت آب …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)

پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۷ آب های زیر زمینی آب های زیر زمینی از اهمیت زیادی برای ما برخوردارند زیرا در حالی که یخچال ها بزرگترین ذخیره ی …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مایعات و جامدات

پاورپوینت مایعات و جامدات پاورپوینت مایعات و جامدات مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مایعات و جامدات قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۶ قسمتی از پاورپوینت مایعات از نظر نظم ساختمانی بین جامدات و گازها هستند یعنی نه مثل گازها بی ‌نظمی کامل مولکولی مشاهده می‌شود و نه مثل جامدات ساختمان شبکه …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت شبه پتانسیل

پاورپوینت شبه پتانسیل پاورپوینت شبه پتانسیل مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت شبه پتانسیل قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۴ قسمتی از پاورپوینت انتخاب شعاع مغزه شعاع مغزه با توجه به نکات زیر تعیین می شود شبه پتانسیل در ضمن اینکه لازم است انتقال پذیر باشد باید دقت لازم را نیز داشته …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل اول زنگ علوم

پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل اول زنگ علوم پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل اول زنگ علوم مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل اول زنگ علوم قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰ این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر …

توضیحات بیشتر »